Plan materiaal vanuit een project

Beschikbaar voor: Lite Classic Pro

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je materialen in kunt plannen, hoe materiaalgroepen werken en hoe je geplande materialen kunt bewerken en beheren. 

Direct naar:
Materialen plannen
Materiaalplanning overzicht
Tijdelijke items en commentaarregels plannen
Accessoires plannen
Sets aanpassen
Materialen niet meeberekenen

Materialen plannen
Open een project en ga naar het tabblad materiaal om de materialenplanning te maken of aan te passen (Projecten>Selecteer een project>Materiaal). Alle materialen in de database zijn aan de linkerkant te zien in de materiaalmappen. Aan de rechterkant zie je de materiaalplanning. De materiaalplanning is verdeeld in materiaalgroepen. 

In onderstaande afbeelding zie je hoe dit gaat. 

De juiste materialen zoek je in de mappen. Je kan ook zoeken op de naam van het materiaal dat je nodig hebt. Dubbelklik op een item om deze direct te plannen. Je kunt ook een aantal invullen en op enter klikken om meerdere items toe te voegen.

Exemplaren plannen

Je kunt ook specifieke exemplaren van je materiaal plannen. Dit werkt als volgt:

  • Selecteer een artikel in je project 
  • Klik op de More.PNG‘meer acties’ knop > selecteer reserveer exemplaren. In het scherm dat opent zie je al je exemplaren en hun huidige status.
  • Selecteer het gewenste exemplaar en klik op ‘reserveren’ om het exemplaar te boeken.

Het specifieke exemplaar zal ook zichtbaar zijn op de pakbon en in het boekingsscherm in de magazijnmodule.

Beschikbaarheid
Materialen worden rood wanneer er niet voldoende items op voorraad zijn. Selecteer een item en klik op de tijdlijn knop  om de materiaalbeschikbaarheid te zien over de periode van het project. Ga met je muis over de tijdlijn om een berekening te zien van de materiaalbeschikbaarheid voor een periode.

Wanneer een item rood gekleurd is in de tijdlijn dan betekent dit dat het artikel niet op voorraad is. Is het item groen, dan is het wel op voorraad. 

Bekijk dit artikel voor meer informatie over materiaalbeschikbaarheid.

Materiaalgroepen
Materialen staan altijd in een materiaalgroep. Klik materialen aan en de materialen worden automatisch in een materiaalgroep toegevoegd. Klik op de materiaalgroep om de naam direct aan te passen. Een nieuwe groep voeg je toe door een naam in vullen en op de plus te klikken.

Een bestaande materiaalgroep kun je bewerken door op de knop dubbel te klikken en op bewerken te klikken, je kunt ook een groep verwijderen of naar een ander subproject verplaatsen.

Tijden
Aan iedere materiaalgroep hangt standaard een planperiode en een huurperiode. De planperiode is de periode wanneer de materialen uit je magazijn weg zijn, de huurperiode is de periode die aan je klant doorberekend wordt. Standaard worden hiervoor de tijden gebruikt die in het tabblad algemeen (Projecten>Algemeen) bij tijden zijn ingevuld en geselecteerd zijn als standaard planperiode en standaard huurperiode.

Dubbelklik op de bewerkknop en klik op bewerken op een materiaalgroep om de tijden van de groep te zien. Klik op 'aanpassen' om andere tijden te selecteren, je kunt hierbij zelf tijden kiezen of een tijd uit het tijdenschema selecteren.

Materiaalplanning overzicht
Hier leggen we per kolom uit wat het betekent. 


/ kolom

Deze kolom toont sets die in- en uitgeklapt kunnen worden. Klik op de plus en min knop om de sets in en uit te klappen. De sets in de sets kan je ook op deze manier in- en uitklappen.

 kolom 
De kolom met het donkere vinkje is het item dat geselecteerd is.

 kolom
Door een item hier te selecteren kun je de regel slepen en verplaatsen.

kolom
Selecteer meerdere items om direct meerdere items te kunnen bewerken in de planning.

Naam kolom
Toont de item naam in het project, klik er op om deze aan te passen.

Let op: een naam is standaard de database naam van een item (zoals deze is ingevuld is in de database) maar kan aangepast worden in een project en wordt dan de projectnaam. De projectnaam wordt standaard getoond in de offerte en de database naam wordt standaard getoond op een pakbon (zodat je makkelijk aanpassingen kan maken voor je klant in de offerte terwijl de mensen in het magazijn de juiste naam zien).

Prijs kolom
De prijs van het artikel per dag.

Aantal kolom
Het aantal geplande items, klik er op om deze aan te passen.

Totaal aantal kolom
Toont bij samengestelde sets het totaal aantal dat is gepland.

Voorbeeld: Wanneer je bijvoorbeeld twee DJ-sets met beide één keer een CDJ2000 plant zal er bij de CDJ200 bij aantal 1 staan en bij totaal aantal gepland 2, zie voorbeeld hieronder.

Korting kolom
Vul een kortingspercentage in die berekend wordt over de bruto verhuurprijs

Staffel kolom
Vermenigvuldig de dagprijs met deze factor op basis van het aantal dagen. Automatisch berekend op basis van de huurperiode uit de materiaalgroep en de staffelgroep en kan handmatig aangepast worden.

Opmerking kolom
Vul een opmerking in die terug kan komen op de offerte. Deze wordt automatisch gevuld met de offertetekst die je in de materialenmodule instelt. Om een opmerking voor op de pakbon toe te voegen gebruik je opmerking veld twee.

Totaalprijs kolom
Toont totale verhuurprijs van het item in het project. De totaalprijs wordt berekend op basis van dagprijs min korting maal staffel (dagprijs - korting x staffel= totaal) .

Kolom verbergen of toevoegen
Verberg een kolom in je lijst door op het vinkje te klikken naast een kolomnaam en op verberg kolom te klikken. Voeg een nieuwe kolom toe door op de  knop te klikken en een kolom te selecteren die je wilt toevoegen.

Tijdelijke items en commentaarregels plannen
Klik op het vinkje naast de '+Toevoegen' knop en klik op 'commentaar' of 'tijdelijk item' om deze toe te voegen.

 

Tijdelijk item
Tijdelijke items kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een custom item, wanneer je slechts één item hebt of een item wat je voor één keer inhuurt. Een tijdelijk item heb je niet op voorraad en zal dus direct een tekort tonen.

Commentaarregel
Commentaarregels kunnen informatie toevoegen op een pakbon of offerte. Commentaarregels zijn relevant in de volgorde waarin ze gepland zijn. Dit betekent ook dat wanneer een offerte of pakbon op een andere wijze gesorteerd wordt de commentaarregels irrelevant worden en mogelijk niet getoond worden.

Accessoires plannen
Klik een item aan die accessoires heeft en de accessoire wordt direct als item toegevoegd bij automatisch toevoegen. Wanneer automatisch toevoegen niet ingesteld staat, wordt er een pop-up getoond waarin je de accessoires kunt selecteren die je toe wilt voegen.

Sets aanpassen
Klik op de  knop om een set open te klappen. Sets in deze sets kun je ook op deze manier openklappen. Selecteer en open een set en klik materialen in de linkerlijst aan om de items aan de set toe te voegen. Klik op de aantallen van de items in de set om deze direct aan te passen.

Materialen niet meeberekenen
Wil je de prijzen voor bepaalde materialen niet tonen aan je klant? Dan heb je de mogelijkheid om deze te verbergen uit het financiële overzicht en zo niet te tonen op financiële bonnen. Eventuele kosten die je maakt voor het inhuren van tekorten op dit materiaal worden ook niet getoond in het financiële overzicht. 

Materialen niet laten meeberekenen doe je door in de materiaalgroep waar de materialen onder vallen 'Weergeven in prijsberekening' uit te vinken. Een bestaande materiaalgroep kun je bewerken door op de knop dubbel te klikken of op bewerken te klikken.

weergeven_in_prijsbereking.png


 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.